Hoe meer men door dit boekje navigeert, hoe slechter de titel "Elk zintuig belangrijk" te lezen is, tot het punt dat de lezer geen idee meer heeft wat er staat. Vorm en context staan op een gedeelde eerste plaats in dit project, omdat in dit boekje beeldend wordt beschreven dat men niet alleen smaak, maar ook de rest van de vier zintuigen nodig heeft om voedsel te ervaren. Elke kleur representeert één van de vijf zintuigen. Dit kan worden herkend aan de cover en de illustraties, maar ook aan de inhoudsopgave die op elke pagina terugkomt in de vorm van kleine gekleurde blokjes.
•••
As you progress through this booklet the title becomes less and less readable, up to a point where you have no idea what it says. Form represents content here, as the booklet describes that you do not only need the sense of taste, but the other four too, to fully experience food. Each colour represents one of the five senses. This can be seen not only on the cover and the illustrations, but also on the index, which is present throughout the whole booklet in a form of colored little squares.
"Elk Zintuig Belangrijk" (Every Sense Important)
to hear
to see
to smell
to feel
to taste
Terug naar boven