Wat als je met 80 kilometer per uur zou kunnen fietsen? Fjets is een project als reactie op de opkomst van de zelfrijdende auto. Wanneer alle wegen in Nederland vol staan met geautomatiseerde voertuigen, welke functie heeft de trein dan nog? In plaats van de gigantische hoeveelheid treinspoor die Nederland bezit bloot te laten liggen, bedacht ik een systeem waardoor niet alleen het spoor, maar ook de fiets in een nieuw daglicht wordt gezet. Een bewegend fietspad, omringd door een futuristische buizenconstructie, zodat men inziet dat de fiets niet een achterhaald vervoersmiddel hoeft te zijn.
•••
What if you could cycle your bike at a speed of 80 kilometers per hour? Fjets is a reaction to the upcoming self-driving cars. What function does the train have when all roads are full of automatic ways of transport? I thought of a concept which gives the train tracks of The Netherlands and the bicycle a new life. A moving bicycle lane, surrounded by a futuristic glass tube.
Terug naar boven