Het jaar is 2050. De term 'robot' heeft een andere betekenis gekregen. Niet langer meer is de robot een machine, gemaakt om de mens te dienen. Een robot is een mens in wording, een 'Undeveloped Artificial Intelligence', nog maar enkele stappen verwijderd van volwaardige individualiteit. Manifesto Robotica beschrijft de rechten van deze nieuwe levensvormen, tot het punt dat ze een van ons zijn.
•••
The year is 2050. The word 'robot' has gotten a different meaning. No longer is the robot a machine, made to serve mankind. A robot is a human in the making, an 'Undeveloped Artificial Intelligence', just moments away from full individuality. Manifesto Robotica contains the rights of these new lifeforms, up until they're one of us.
Terug naar boven