"Waakzaam en dienstbaar" is al jaren de bekende slogan van de Nederlandse politie. Uit een onderzoek met echte agenten kwam de conclusie dat 'bemiddelend' een net zo belangrijke eigenschap is in dit werkveld. Hoe verhoudt een politieagent zich tot die drie begrippen? Deze poster is deel van een campagne, gericht aan nieuwe agenten met de vraag hoe ze zich gaan profileren op straat.
•••
"Waakzaam en dienstbaar" (vigilant and servient) is the well known slogan of the Dutch police force. Research with real policemen concluded that 'mediating' (bemiddelend) is just as an important trait in this field of work. How does a policeman relate to these terms? This poster is part of a campaign, aimed at policemen in training and their profiling on the streets.
Terug naar boven